Yuki boushino neko yanagi
Neboke manakono
Haruwa madakato machibouke
Haruka tooi furusato
Wasure chimatta warabe uta
Namo naki komori uta
Nai mono nedaride nigedashita
Haruka tooi furusato

Kaeroukana yameyoukana
Asa ichibanno kishani notte
Kaeroukana yameyoukana
Nagai tonneru nukete

Michini mayotta watari dori
Oiteke borino kakashi
Fuyuwa yadato naite iru
Akane irono furusato

Kaerou kana yameyoukana
Ano koga hataraku machie
Kaeroukana yameyoukana
Matsuri bayashini notte

Yoimachigusaga saku koronya
Hitori bottiga mini shimiru
Nakuna nakunayo yogarasuyo
Tsurarete kottimo naketekuru

Kaeroukana yameyoukana
Asa ichibanno kishani notte
Kaeroukana yameyoukana
Nagai tonneru nukete

Kaerou kana yameyoukana
Ano koga hataraku machie
Kaeroukana yameyoukana
Matsuri bayashini notte

Kaeroukana yameyoukana
Asa ichibanno kishani notte
Kaeroukana yameyoukana
Nagai tonneru nukete

Kaerou kana yameyoukana
Ano koga hataraku machie
Kaeroukana yameyoukana
Matsuri bayashini notte

Vídeo incorreto?