Dexan ser lençol na bu kama baby

N'kria apenas sta ku bó
N' kria só amaba bó
Mas bó bu dexan ali, fulhadu nun kanto mi só
N'kria só odjaba bó, n'kria fala ku bó
Mas bó bu dexan ali, ta fala mi só

Ka krê ser más kêl kuadru obstratu
Prindadu na paredi di bu kuartu
Mas sin bu bestido preferido
E kêl kumida ki más bu gosta

Ka kre ser más kêl korda rabentadu
Na kêl viola fulhadu nun kantu
Mas água ki ta mata bu sêdi
E tudu akilo ki más bu mesti

Chorus:
Dja n'krêba fazê kêl cena
… kêl cena más bonitu di bu filme
Dja n'krêba ser kêl palavra
…palavra ki ta marca bu livru
Dja n'krêba ser kêl letra
…kêl letra más bonito di bu musica
Di kêl musica ki más bu gosta
…kêl letra ki ta fica n'ovidu

Baby mi n'ka krê ovi más
Tantu konversas e promesas
Ki si n'djobi drêtu, ka ten nada kê pan toca
Konfiri sê verdadi
Baby mi n'ka krê más, ovi más histórias e paraíso
Sen nada pan pôdi xinti sê mesmo verdadi

Ka krê ser más kêl kuadru obstratu
Prindadu na paredi di bu kuartu
Mas sin bu bestido preferido
Ou kêl kumida ki más bu gosta

Ka krê ser más kêl korda rabentadu
Na bu viola fulhadu nun kantu
Mas água ki ta mata bu sede
E tudu akilo ki más bu mesti

Chorus…

Dexan ser lençol na bu kama
Dexan pôdi paga bu chama
N'krê ser homi ki bu ta ama
2x

N'krê ser tudu pa bó, n'krê ser parti di bó
N'krê ser bu amor, n'krê ser bu ser
E tudu o ki más bu krê, oh baby
Tudu pa bó, n'krê bu ser, n'krê ser parti di bó
N'krê ser di bó, ka bu dexan fica li assí
Dexan ser vida na bu vida

Chorus:
Dexan ser lençol na bu kama
Dexan pôdi paga bu chama
N'krê ser homi ki bu ta ama
2x

Vídeo incorreto?