N'krê kontrola ês sentimentu
N'krê kontrola ês nha desêju
Mas kada vez sta más difícil
N'krê disfarça na bu presença
Pa bu ka nota diferença
Mas kada vez sta más difícil
Nha olhar ta denuncian
E nha surizu ta kulpan
Mas baby bu ten ki perdoan
Mas ê ka facil resisti
Peranti bu beleza e bu charme
Bu ten ki sabi baby
Ma basta bó bu krê
Ê só bu krê

Chorus:
E lua ta ser nós vela
Estrelas nós convidados
Nu ta fazi di céu nós mesa

Más ninguén ka mesti ben
E ninguén ka mesti sabi
Ê só bu krê

Menina n'ka sabi sê bu don
Ma só d'odjau n'ta perdi nha tchon
E fika sen sabi kê ki n'ta fazi
Kada bu passo un tentaçon
Ki ta desvia tudu atençon
N'fika sen sabi kê ki n'ta fazi
Más ê ka facil risisti
Si nha koraçon ta insisti
Menina bu ten ki cetan
Ka ta da pa fika indiferenti
Peranti tantu sensualidadi
Bu ten ki sabi ma, ma basta bó bu krê
Ê só bu krê

Chorus…

Nu ta fazi céu nós mesa oh baby
Baby basta bu krê, e nu ta fika djuntu

Dja n'krê kontrola ês sentimentu
Dja n'krê kontrola ês nha desêju
Dja n'krê disfarça na bu presença
Pa bu ka nota diferença
Mas sta difícil, oh sta difícil
Baby ê só bu flan, ê só bu flan mô ta cetan


Ê só bu krê

Chorus…

Vídeo incorreto?