tradução automática

I never let go


[Hero]
Nol ijuryo nol jiuryo
Sumanhun narul noryoghessodo

[Micky]
Teyonhanchog babochorom
Sothurun ​​insamani negen dayosso

[U-Know]
Oseghan maltudo guderul Wihan gojyo
Gasumi Güdel Wihan ne iyujyo (Güdel Wihan gojyo)

[Max]
Guriwohagejyo dan haru han sungando
Naegeso nomudo morojin não

[Xiah]
Eu nunca deixei ir (nunca) Eu vou fazer um caminho (eu vou)
oh eu encontrar sempre maneira (tonaji marayo) ne pumane yongwonhi
Eu nunca deixei ir (nunca) Eu vou fazer um caminho (eu vou)
oh eu encontrar sempre maneira (tonaji marayo) ne gyotheso yongwonhi

[Micky]
Nós tonayo marhejwoyo
Al su obnun nan ottogheyajyo

[U-Know]
Sujubge nal jikhyojudon
Gudeui misomajo da kuthingayo

[Max]
Ginagin shigando guderul Wihan gojyo
Modun ge Güdel Wihan ne iyujyo (Güdel Wihan gojyo)

[Xiah]
Himduro hagejyo dan haru han sungando
Naegeso nomudo morojin não

[Hero]
Eu nunca deixei ir (nunca) Eu vou fazer um caminho (eu vou)
oh eu encontrar sempre maneira (tonaji marayo) ne pumane yongwonhi
Eu nunca deixei ir (nunca) Eu vou fazer um caminho (eu vou)
oh eu encontrar sempre maneira (tonaji marayo) ne gyotheso yongwonhi

[Xiah]
Para darun shigani wado gudemani jonbuin gol

[Hero]
Ojig Nomani Nomani NAUI nal sara ige ele

[Max]
Eu nunca deixei ir (nunca) Eu vou fazer um caminho (eu vou)
oh eu encontrar sempre maneira (tonaji marayo) ne pumane yongwonhi
Eu nunca deixei ir (nunca) Eu vou fazer um caminho (eu vou)
oh eu encontrar sempre maneira (tonaji marayo) ne gyotheso yongwonhi

[Hero]
Nol wiheso yongwonhi