tradução automática


Ganjigarameno Kiraino naka
Sanjini michita toe zaishouwo
Nanji sabakino jujini kaketa
Yuganda aini yumewo mita

Gangigarameno kairakuno naka
Kyozouno umide awaremi motome
Nanji sabakino jujini kaketa
Itamini michita Utawo ima

Kusatta sakanano mewoshita bokuwa
Gesuini oboreta nezumino youni
Kusatta sakanano mewoshita kimiwa
Gesuini oboreta nezumito Odoru

Chorando ... e suicídio ... & REBORN ...
Crime ... & Addiction ...

Egureta kizuguchi Sakenda bokuwa
Gesuide oboreta nezumini Natte
Egureta kizuguchi Waratta kimiwa
Gesuide oboreta nezumiwo koroshita

[] NA distruction.
Me chupar novamente e Diga novamente
[] Com a distração.
Stab me & Alucinação

Aishita Kono naka kisetsuno
Omoeba Anotokimo soudatta.
Kareyuku furu Hoshini yoruniwa
Kasaneta Ryoutesae tokete ... Kieta