Fuck up Fuck up
Tantanna tsura Kitanee satsu
Jidaijitaigoto netsuzoujiken
Mikudasukibun ikaganamonda

Fuck off Fuck off
Gishuwa shinsou
"Shishouwa nai kireigotonara makasete oke"
Sutta mondanara naretamonsa

Fuck ! Fuck ! Fuck ! Fuck !

Furiagero kobushiwo
Jidaiwo kaero

Be About to hit it
Give Me Voices of Assent For Fuckin'Witherer

Wake up Wake up
Sandouno koe Kiteruze ima
Jidaijitai goto kaikaku
Omaerano tega jidaiwo kaeru saa ikuzo

Vídeo incorreto?