Mal do an dwe na do mo le
No man ba ra bog e dwe so
Mi wo he bwa do e rul so bwa do
Sum gyo bwa do an dwe nun gol
I ron an dwe ja ku won he
Ne ge pa jot da go mal he
Ku mul kwo bwa do no pu nin gol
Mal do an dwe ji man nol, sa rang he

Pyon han nu ki mi jo wa
Me il ti gyok te gyok he do
Non, ne mam ja ral ja na
Je mo de lo gul ji man
Mwo dun ba da jul su i so
Nan, o jik no ha na man

We ro wo ga su mi
Mi cho na bwa, ne du
Nu nen no man bo yo~

Mal do an dwe na do mo le
No man ba ra bog e dwe so
Mi wo he bwa do e rul so bwa do
Sum gyo bwa do an dwe nun gol
I ron an dwe ja ku won he
Ne ge pa jot da go mal he
Ku mul kwo bwa do no pu nin gol
Mal do an dwe ji man nol, sa rang he

Ga ji it nun ge jo wa
Hang sang an jol bu jol he do
Nan, no ra myon gwen cha na
Man hi so tun na ji man
No man gil du ril su i so
Nal, gu re no ha na man~
O nu se ma u mul pe
Gyot na bwa, nan
On jong il no rul gu lyo~

Mal do an dwe na do mo le
No man ba ra bog e dwe so
Mi wo he bwa do e rul so bwa do
Sum gyo bwa do an dwe nun gol
I ron an dwe ja ku won he
Ne ge pa jot da go mal he
Ku mul kwo bwa do no pu nin gol
Mal do an dwe ji man nol, sa rang he

Ha na bu to yol ka ji
Da la no mu do da la~
Jom jom ku li nun ga bwa
Be my baby, be my baby
Mo li bu to kut ka ji
Na wa ma nun gye ob so~
Jom do al go shi po jo
Be my baby, be my baby

Mal do an dwe na do mo le
No rul sa rang ha ge dwe so
Bu lo man bwa do nun bit man bwa do
Bwa do bwa do cham jo hun gol
Gu go myon dwe no do won he
Na wa to gat da go mal he
A mu ri bwa do no pu nin gol
Mal do an dwe ji man nol sa rang he

Vídeo incorreto?