Am I alive ?
Am I dead ?
What is the truth ?
Give me dream.
Give me lie I can believe !

Open your eyes.
Open your heart.
I can purify your mind.
So leave it to me !

Usuyokoreta kie wo kakushite
Kiyabiyakana uso de kikazatte
Soredemo yume ni ogieru nara
Sateshiku ikiru tame no chie wo satsukemashô

Hitotsu. Nimite wo kagagete
Hitotsu. Oni ni mite wo soete
Hitotsu. Hitori wo misuete
Matowaru sô ni kizuite

Am I alive ?
Am I dead ?
What is the truth ?
Give me dream.
Give me lie I can believe !

Open your eyes.
Open your heart.
I can purify your mind.
So leave it to me !

Am I alive ?
Am I dead ?
What is the truth ?
Give me dream.
Give me lie I can believe !

Open your eyes.
Open your heart.
I can purify your mind.
So leave it to me !

Egare ochita ishi wo atsumete
Akireru hodo wai ni haru natte
Soredemo kowaki ieru no nara
Honokana kami wo shiku tame muchibikimashô

Kuzureta sora no sukino ni
Kare hateta hoshi ga mieru ?
Yanda kokoro no sumeto wo
Kiie yuku wai ni kizuite


Tatuku mite wo kagagete
Uzuku na ni mo wo soete
Tsuioku hitori wo misuete
Matowaru sô ni kizuite

Kuzureta sora no sukino ni
Kare hateta hoshi ga mieru ?
Yanda kokoro no sumeto wo
Kiie yuku wai ni kizuite

Vídeo incorreto?