Baþýmda altýn tacým
Hem susuzum hem açým
Yarimi bana verin
Gerisi anam bacým

Gidiyorum evinizden gülüm
Kurtulam dilinizden
Yeþil baþ ördek olsam
Su içmem gölünüzden