Sýr düðümlü ahýmda
Bu gönül dergahýnda
Sensizliðin ateþi
Alev olur ruhumda

Yanýp kül olmak güzel
Sararýp solmak güzel
Hasretle dolmak güzel
Bu sevdanýn baðrýnda
Ölümsüzlük uðrunda
Yaþamak ölmek güzel

Rüzgar eser savurur
Yaprak gider dal durur
Sonsuzluðun ateþi
Yakar beni kavurur

Yanýp kül olmak güzel
Sararýp solmak güzel
Hasretle dolmak güzel
Bu sevdanýn baðrýnda
Ölümsüzlük uðrunda
Yaþamak ölmek güzel