Bir seveni olsun yeter
Çözülür dili yunusun
Dost ister muhabbet ister
Yüreði deli yunusun

Ayýn þavký suya vurmuþ
Bulutlar divana durmuþ
Canan diye gönül vermiþ
Gözleri dolu yunusun

Alev can verir fenerde
Batan gemi hani nerde
Öyle mahsun görünürde
Baþý sevdalý yunusun

Dalga döne döne gelir
Gider amma yine gelir
Mest olur kendine gelir
Eli badeli yunusun

Rüzgarýn gülü kokmuyor
Deniz sarhoþ ayýkmýyor
Sesi soluðu çýkmýyor
Küsüp gideli yunusun
Çekip gideli yunusun

Vídeo incorreto?