Stalno kruže glasine svijet sve vidi i èuje
Lesiju me muke da tvoje ruke drugog su grlile

Cijele noæi kriju se negdje iznad zavjese
Što se to sprema zašto te nema dok zora ne svane

Govore mi govore mi da me varaš
Da u srcu da u srcu boli stvaraš
govore, briga me

Viðaju te viðaju je te kažu s drugim
Ko za tobom ko za tobom glavu gubi
Govore šta mogu šta je tu je
Kad imam samo nju

Vídeo incorreto?