Kad proðe sve, godine i ljudi
Kad se nema kamo poæi, a na vrata niko neæe doæi
Kad proðe sve

Samo jednu želju imam, moj živote ludi
Kad mi ona u san doše da se ne probudim
Samo jednu želju imam, moj živote ludi
Kad mi ona u san doše da se ne probudim

Kad proðe sve, godine u ljudi
Kad mi umor sklopi oèi, kad ostanem sam zbog ove noæi
Kad proðe sve


Samo jednu želju imam, moj živote ludi
Kad mi ona u san doše da se ne probudim
Samo jednu želju imam, moj živote ludi
Kad mi ona u san doše da se ne probudim
Kad mi ona u san doše da se ne probudim

Vídeo incorreto?