Kad proðe sve, godine i ljudi
Kad se nema kamo poæi
A na vrata nitko neæe doæi
Kad proðe sve

Samo jednu želju imam moj živote ludi
Kad mi ona u san doðe da se ne probudim
Samo jednu želju imam moj živote ludi
Kad mi ona u san doðe da se ne probudim

Nek proðe sve, godine i ljudi
Kad mi umor sklopi oèi
Kad ostanem sam ove noæi
Kad proðe sve

Vídeo incorreto?