Më lejoni t'ju them se historia e një të çalë
Kush donte të rrëzohej agoni e tij
Ujërat e një tank për të shëruar,
Por shkuarja atje nuk mund të
Unë nuk mund të ndihmojë
Një mik ai kishte për të marrë
Kjo është kur kaloi nga Njeriu i Nazaretit
Ai dërgoi larg sëmundje, i dha atij virória
Dhe këmbët e tij

Vetëm një fjalë, një fjalë e vetme
Bota në sistemin tuaj të bien në këmbët tuaja
Nuk ka sëmundje apo murtaja ose uri
Vetëm thirrje Njeriu i Nazaretit
Vetëm një palvra dhe tërë toka dridhet
Në mes të errësirës trasha shndrit dritën
Muret do të bjerë para tij, frika nuk
Vetëm pohojnë se emrin e shenjtë e Jezusit

Dhe tani këtu është kaluar njeriu nga Nazareti
Ai do të dërgojë sëmundjes, edhe pse
Kjo do t'ju japë fitoren dhe duke qëndruar

Vetëm një fjalë, një fjalë e vetme
Bota në sistemin tuaj të bien në këmbët tuaja
Nuk ka sëmundje apo murtaja ose uri
Vetëm thirrje Njeriu i Nazaretit
Vetëm një palvra dhe tërë toka dridhet
Në mes të errësirës trasha shndrit dritën
Muret do të bjerë para tij, frika nuk
Vetëm pohojnë se emrin e shenjtë e Jezusit

Vídeo incorreto?