Shekinah nah
Shekinah nah
Oh adonai oh adoshai
Shekinah ELE vem

Shekinah nah
Shekinah nah
Oh adonai oh adoshai
Shekinah ELE vem

Shekinah nah
Toda terra adora Iavé
Shekinah nah
O fogo vai descer de uma vez

Shekinah nah
Toda terra adora Iavé
Shekinah nah
O fogo vai descer de uma vez

Jeová, Jeová
Jeová, Jeová

Vídeo incorreto?