Yevarechecha ha shem mitzion
Ure betuv Yerushalayim
Yevarechecha ha shem mitzion
Kol yemei yemei chayecha

Urevanim levanecha
Shalom al Ysrael
Urevanim levanecha
Shalom al Ysrael.

Vídeo incorreto?