Dopeman, Dopeman
smoke till you try will let you so high
Dopeman, Dopeman,
what you want is ni ga what
you never gonna get
(x4)

ta si dor ah gar soo eop neun na eui si gan
keu sok eh moen chweo it seot teon
na eui eui sik sok eui neo neun
heui mi hae chyo ga neun na eui saeng kak ap eh
ddo da si gad hyeo peo ryeot toen
nae hwan sang sok eui eok teur
neo eui ap eh seon
soom eur swi neun keot cho cha do
so yong eop eot seo
nae yong hak eui gi eok kka chi
pa myeor si gyeot seo
ee che deo ee sang eun na reur
chi gyeo naer soo eop seo

*Chorus*
eo doom sok eui heui mi han
hwan sang eo neu saen ka da ga wa
ee che
deo ee sang kyeon tir soo ga
eop seo na
ich eo peo rin si gan sok eh
sang cheo ppoon in eui sik en
kyeor ko
ee seong ee ran chon chae neun
eop seo
chi cyeo sseu reo chyeo ga neun
nar che par
poot chap ah chweo

ee che
na reur peo ri gin
na reur peor ha gin
ki da ryeo un si gan teur ee neo moo na gi na gin
na chae gi dae ha neun sa ram teur ee
nar
chi gyoo po neun keot eur ki eok ha go it na

eo! eo di seo
poo deo char mot toe eot neun chi nae ga ga ya han neun kir ee eo di in chi
eo doom eui cha sik ee doe eo sar ke ha neun pi pi rin nae na neun na sok eh sar ko it neun
na reur chook ee ryo ee che deo
ee sang choo che har soo eop ke dwae peo rin na
deo ook teo cho yeo o neun ni ggim ee
ah choo gip ee na reur cheo meor ri de ryo da chweo!
I wanna get high So, high
Sup dog
What you need ni ga
Oh shit onetime
If you wanna smoke cans you must be insane
Never gonna get away with the pain

neo eui ap eh seon
soom eur swi neun keot cho cha do
so yong eop seot seo
nae yeong heun eui gi eok kka chi
pa myeor si gyeot seo
ee che deo ee sang eun na reur
chi gyo naer soo eop seo

*Chorus*

na eui haeng pok haet teon chi nan nar
tor ee gir soo man it ta myeon
ee se sang sok eh
da si dae eo na go sip eo
na eui gyeot eh seo
nar chi gyeo choo deon mo door wi hae
ee chen
nar toe chat ko sip eo

eon che na geu dae deur eui mo seup eur pwa
ggeo chyeo ga neun poor pich teur eur pwa
neor peo ryeo ya man keu dae wa neo wa
ha na ga doer soo it neun keon chi neo reop hyeo chin neo reur ee che
noo goo eh ge gi dae ryeo go ha neun chi

geu reoh ke
nae mo deun keor peo ryeo ya man haet teon na
nae ga man teur eo ga neun se sang ee che
eo doo oon mi rae sok eu ro
Doing that shit with money you got
Searching for the piece of rock
Yo dock

*Chorus*

eo toom sok eui heui mi han
hwan sang eo neu saen ka da ga wa
ee che
deo ee sang kyeon tir soo ga
eop so na
it eo peo rin si gan sok eh
sang cheo ppoon in eui sik en
kyeor ko ee seong ee ran chon chae neun
eop seo
chi chyeo sseu reo chyeo ga neun
nar che par
poot chap ah chweo

Vídeo incorreto?