Narur choum bon gu narur iji mohanun na
uh! uha! yo! yo! keep on! keep on!

noui morossogun narur gwi chanha hanun sengag jantug.
Narur phoharyonun maum jantug.
Hajiman ne morossogun mimosubmanuro gadug.
Narur dungjigo so inun norur.
Jonja boga honha johahedon nega modug norur igeda maum gogosso.
Choumbutho jigumkaji nomu himdurosso.
Mugiwashimdo anon phyongyongoa ohero inhe
narur morununche narur napuge sengahanun noui giwanshinmur odoboryo
gunyang niga anun saramjungui han myongi doeboryo nomuna esso noege dagagasso.
Ajigdohancham morjiman guredo jogum gakawojinge nomuna hengboghesso.
Hangsang noege gamsahesso.
Noru arge doeoso nowa janhwahar su ige doeoso
dakumirado noru durur su idanunge nomuna hengbogesso.

Hengbogesso. Norur arge doen sunganbutho nobuna
hengbogesso. Norur choum bon sunganbutho nobuna
hengbogesso. Jigumdo hengboge.
Nega tonagado nonun surphohaji anhunika.

Jonhawaman gakumhadon norur nanduriso boginun burphyonhadadon norur
gyorgug mannage doengoya.
Ani gunde ige mwoya.
Irohge johur su ga inungoya.
Ojeya harji molla.
Hossori hange sucharye, phyongsoe jar dwidon godo jar andoe.
Ajigdo ne chane norur mallar te har margwa gasur jagonohun jogji ga boir te
honja uda to ni sengagnar tega orkaboa chongsungmage surphojirkaboa
norur igiro han gigum ne maum sogun nomuna kun ashwium.
Norur wonhedon makum.
Gu maumi kodon mankum shwibge ijur su obsunun naui maum
oren huedo gakum huhoehargoya.
Jigum

Doisang miryonun nege obso.
Noe gehan yogshim do ine obso.
Gudongan aphun da jiugesso.
Noe gehan iryondo da jiugesso.
Doisang miryonun nege obso.
Noe gehan yogshim do ine obso.
Gudongan aphun da jiugesso.
Noe gehan iryondo da jiugesso.
Ijenun modun gor kuthnegesso.

Vídeo incorreto?