Yongwonhi ijinun anhul goya gu modun kumdul uril hyanghan maumdurul
uri gyothe nohidure sarangi igie nomuna hengbogul nukyoji

Choum nohiwa hamke hedushi majimag noredo nohiwa hamke he
onjena hamke iddul gu narul yongwonhi hanaga doenun gu nalkaji

Uriga hanaga doenun goseso woh~ uridure norerul bulloyo
uridure kumdurul iji ma giogheyo uri sarango ganjigheyo hamke heyo forever

Uriegen nohiga bichigo himangiya
gurohge nohidulgwa hamke manhun shigandul himdulgo goeroul te
noui tatuthan gu miso kuthnal gunalkaji

Choumen jwajoldo nukyoji to guron temada nohiga senggagna
ijenun gurohji anhayo nohie sarangul nukil su issoyo

Uriga hanaga doenun goseso woh~ uridure norerul bulloyo
uridure kumdurul iji ma giogheyo uri sarango ganjigheyo hamke heyo forever

Yongwonhi uri hana doel su issoyo woh~ majimage norerul bulloyo
uri hamke inun han onjena uridure maum sogeso ganjighalke nohidure sarangul