Shiva shamkara ( bis 3 vêzes )
Rupa mahe ishvara jaya
Shiva shamkara
Shakara Jaya ( bis )
Om namah shivaya ( bis 3 vêzes )
Shivaya namah om
Arunachala shiva ( bis 3 vêzes )
Aruna shiva om
Guru maharaj guru jay jay ( bis )
Jaganmata sa guru jay jay ( bis )
Om namah guru ma ( bis 3 vêzes )
Guru ma namah om

Vídeo incorreto?