masumsun sen
masumsun sen, bana göre
benimse kýrk tilkiyle þu beynimde
ne iþim var savaþlarda boyalarla gözlerimde
belki de geçmiþimde bir yerlerim yara aldý
yok belki ben öldürmüþtüm
yaralanmam palavraydý
belki hiç anlatmadým
diyeceklerim yarým kaldý
yok inanma
bir þey yoktu
söyleyeceklerim yalandý
zaten yalandý
aaa

ama ben, ben sahiden
ben her neysem iþte
aðladým, boyam aktý her gün sana yeniliþte
biraz sev sakinleþtir
sevdiðinim ben iþte
boþver sev sakinleþir
sevgilin serzeniþte
serzeniþte

masumsun sen
masumsun sen, bana göre
sarýlmak istiyorken yorgun argýn bedeninle
ben meþgulüm savaþlarda boyalarla gözlerimde
belki de geçmiþimde bir yerlerim yara aldý
yok belki ben öldürmüþtüm
yaralanmam palavraydý
belki hiç anlatmadým
diyeceklerim yarým kaldý
yok inanma
bir þey yoktu
söyleyeceklerim yalandý
zaten yalandý
aaaa

ama ben ben sahiden ben her neysem iþte
aðladým, boyam aktý her gün sana yeniliþte
biraz sev sakinleþtir
sevdiðinim ben iþte
boþver sev sakinleþir
sevgilin serzeniþte
serzeniþte

ha!!!

ama ben ben sahiden ben her neysem iþte
aðladým, boyam aktý her gün sana yeniliþte
biraz sev sakinleþtir
sevdiðinim ben iþte
boþver sev sakinleþir
sevgilin serzeniþte
serzeniþte