tradução automática

Régua


Sakebe Shishi no Gotoku
Caminhada Datto no Gotoku
Ima é miirareshi de
Mirai suberu tousou

Qualquer interesse Hibike Carneiro
MASU de RERA não te é
Shuuketsu qualquer mukaeta
Makuake qualquer tataeyo

Mesmo kakagete
Keishou nu narashite
Kaze vai meku
Kurenai não shou

Geh "!
Geh "!
Geh "!
Nicht Aufgeben!
Kampfen!
Kampfen!
Kampfen!
Nicht Aufgeben!

O Hito Ga Gotoku não
Ware do kami no Gotoku
Ganzen é sobieru
Tou são sumau koukotsu

Nagareru Akaki chi ga
Sora no kaete mo qualquer IRO
Susume Fudou não de ao vivo
Naraku Otsuru deixar feito

Hone uzumeyou
Genkyou ukenagashite
Suficiente não Ga
Subete wo Iru de Ko

Geh "!
Geh "!
Geh "!
Nicht Aufgeben!
Kampfen!
Kampfen!
Kampfen!
Nicht Aufgeben!

"Mirai sono chikara eigou Ga mono para ver yo
Mizukara não viver para te de Higan nashitoge
Kudaranu ijou Kankei Ga shuchuu é dedicado
Ga motometaru shuuchaku saranaru Shinka "

Mesmo kakagete
Keishou nu narashite

Geh "!
Geh "!
Geh "!
Nicht Aufgeben!
Kampfen!
Kampfen!
Kampfen!
Nicht Aufgeben!